Nấm Nấm men Vi khuẩn Xạ khuẩn
Candida utilis, yeast, type strain, chủng vi sinh, chủng giống chuẩn, chủng chuẩn atcc
Candida utilis – NBRC 10707
Paracoccus pantotrophus, Sulfur oxidation, thiol-disulfide oxidoreductase
Paracoccus pantotrophus – NBRC 102493
Cronobacter sakazakii, Enterobacter sakazakii
Cronobacter sakazakii – NBRC 102416
Chế phẩm sinh học Pseudomonas Chế phẩm sinh học Trichoderma Chế phẩm sinh học trong Chăn nuôi Chế phẩm sinh học trong Thủy sản Chế phẩm sinh học trong Trồng trọt Nguyên liệu Probiotics Phân bón vi sinh
cách sử dụng phân bón vi sinh, phân bón vi sinh là gì, phân vi sinh có tác dụng gì
Cách sử dụng phân bón vi sinh hiệu quả
phân bón vi sinh, phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học, chủng vi sinh, chủng chuẩn atcc, chủng giống chuẩn vi sinh vật, HVBIOTEK, HIBIOTEK,
Phân bón vi sinh vật hỗ trợ nông nghiệp bền vững
nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh, men vi sinh, chủng vi sinh, chủng chuẩn atcc, chủng giống vi sinh vật
Kiểm soát dịch bệnh trong nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học
Isaria tenuipes, Cordyceps militaris, Dong Trung Ha Thao, Đông Trùng Hạ Thảo
NBRC 30367 – Isaria tenuipes
Cordyceps militaris - NBRC 103758
Cordyceps militaris – NBRC 103772
Cordyceps militaris - NBRC 103758
Cordyceps militaris – NBRC 103768
Cordyceps militaris - NBRC 103758
Cordyceps militaris – NBRC 103767
Dang Tran Hoang
Giới Thiệu Trung Tâm Chủng Vi Sinh
Call center HASABIO
Liên hệ cung cấp chủng giống vi sinh vật