Lysinibacillus sphaericus – NBRC 15095

Bacillus sphaericus

Bacillus sphaericus

Tên khoa học: Lysinibacillus sphaericus (Meyer and Neide 1904) Ahmed et al. 2007

Bacillus sphaericus (Bs) là một loại vi khuẩn hiếu khí nghiêm ngặt gram dương, vào cuối vòng đời sinh dưỡng của nó tạo ra các bào tử tròn ở đầu cuối “giống như câu lạc bộ” sưng lên hoặc bào tử dưới đầu.

Vi khuẩn này thiếu hệ thống vận chuyển glucose và các enzyme dị hóa của nó.

Các chủng Bs 2362, 2297 và 1593 được phân lập vào giữa những năm 1960 từ muỗi, ruồi đen và châu chấu. Tùy thuộc vào chủng, VC của Bs có thể tạo ra độc tố protein nội bào (SSII-1) và độc tố tinh thể ký sinh tại thời điểm hình thành bào tử.

Độc tố kép diệt ấu trùng muỗi do Bs tạo ra bao gồm BinB và BinA, lần lượt là 51,4 và 41,9 kDa. Các protein bin kết hợp tạo thành tinh thể và trong dung dịch có thể tồn tại dưới dạng oligome chứa hai bản sao của BinB và BinA.

Mã sốNBRC 15095
Synonymous NameBacillus sphaericus
Other Culture Collection No.ATCC 14577=BCRC 12825=CCM 2120=CCUG 7428=CIP 65.30=DSM 28=HAMBI 1938=IAM 13420=JCM 2502=LMG 7134=NCCB 75018=NCIB 9370=NCIMB 9370=NCTC 10338=NRRL B-23268=VKM B-509
PackingGlass ampoule (L-dried)
Type StrainType
Biosafety Level
Source of Isolation
Locality of Source
Country/region of Origin
Accepted Date1990/10/08
Deposited Year
HistoryIFO 15095 <- NCTC 10338 <- T. Gibson, 1013 <- Kral Collection (Marburg) <- M. Wund <- E. Neide
Comment
Growth Condition* Rehydration Fluid: 702
* Medium: 802
* Cultivation Temp.: 30oC
* Oxygen Relationship:
Sequence Information16S rDNA

Top 100++ chủng vi sinh ứng dụng trong Chế biến thực phẩm:

https://www.chungvisinh.com/vi-sinh-vat-trong-che-bien-thuc-pham-va-do-uong/