Category: CHẾ PHẨM SINH HỌC

Chế Phẩm Sinh Học được tạo ra bằng Công nghệ Vi Sinh sử dụng các chủng vi sinh vật chuẩn ATCC nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chất lượng tốt, hiệu quả cao.

Các chủng vi sinh vật chuẩn ATCC được sử dụng để sản xuất ra chế phẩm vi sinh bao gồm Lactobacillus, Bacillus, Aspergilus, xạ khuẩn, nấm men….

Các nhóm sản phẩm chế phẩm vi sinh chủ yếu:

Ngoài ra, chế phẩm sinh học còn được ứng dụng làm phân bón vi sinh nhằm phân giải các chất hữu cơ, giúp làm giàu dinh dưỡng cho đất; phân giải lân khó tiêu thành lân khó tiêu để cây có thể hấp thu được; các vi khuẩn cố định đạm có trong chế phẩm còn giúp cây có khả năng tạo ra nguồn dinh dưỡng protein cho sự sinh trưởng và phát triển ổn định.

Có nhiều lĩnh vực có thể ứng dụng chế phẩm vi sinh một cách hiệu quả, bao gồm:

chế phẩm sinh học trong nông nghiệp
chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản
chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường
chế phẩm sinh học trong công nghiệp chế biến