Alicyclobacillus sendaiensis – NBRC 100866

Alicyclobacillus sendaiensis

Alicyclobacillus sendaiensis là một loài vi khuẩn gram dương, hiếu khí nghiêm ngặt. Các vi khuẩn ưa axit và sản xuất nội bào tử. A. sendaiensis lần đầu tiên được phân lập từ đất ở Công viên Aoba-yama, Sendai , Nhật Bản.

Loài này được mô tả lần đầu tiên vào năm 2003 và tên này dùng để chỉ thành phố nơi nó được phân lập lần đầu tiên. Vi khuẩn này được tìm thấy trong một cuộc khảo sát tìm kiếm vi khuẩn sản xuất collagenase chịu nhiệt.

Nhiệt độ tăng trưởng tối ưu cho A. sendaiensis là 55°C và có thể phát triển trong khoảng 40-65°C.

Độ pH tối ưu là 5,5 và có thể phát triển ở độ pH 2,5-6,5.

Thông tin kỹ thuật chi tiết

Tên khoa học: Alicyclobacillus sendaiensis Tsuruoka et al. 2003

Mã sốNBRC 100866
Synonymous Name
Other Culture Collection No.ATCC BAA-609=JCM 11817=KCTC 3843=NTAP-1
PackingGlass ampoule (L-dried)
Type Straintype
Biosafety Level
Source of Isolationsoil
Locality of SourceAoba-yama Park, Sendai
Country/region of OriginJapan
Accepted Date2005/01/28
Deposited Year2005
HistoryJCM 11817 <- T. Nakayama, NTAP-1 <- N. Tsuruoka
CommentGenome Information: PRJDB391 (NCBI BioProject).
Growth Condition* Rehydration Fluid: 323
* Medium: 323, 856
* Cultivation Temp.: 55oC
* Oxygen Relationship: Aerobe
Sequence Information16S rDNA

Top 100++ chủng vi sinh ứng dụng trong Chế biến thực phẩm:

https://www.chungvisinh.com/vi-sinh-vat-trong-che-bien-thuc-pham-va-do-uong/

Tài liệu tham khảo:

Tsuruoka, N. (1 July 2003). “Alicyclobacillus sendaiensis sp. nov., a novel acidophilic, slightly thermophilic species isolated from soil in Sendai, Japan”. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 53 (4): 1081–1084. doi:10.1099/ijs.0.02409-0. PMID 12892130