Bacillus amyloliquefaciens – NBRC 14141

Bacillus amyloliquefaciens

Bacillus amyloliquefaciens

NBRC No. NBRC 14141
Scientific Name of this Strain Bacillus amyloliquefaciens (ex Fukumoto 1943) Priest et al. 1987
Synonymous Name
Synonym: Bacillus amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens
Type Strain   
Accepted Date 1981/12/04 
Isolated Year  
Deposited Year 1981 
History IFO 14141 <- Osaka Municipal Tech. Res. Inst. (S. Okada, strain Fukumoto K49) 
Other Culture Collection No.  
Other No. Fukumoto K49 
Rehydration Fluid 702
Medium 802   
Cultivation Temp. 37 C 
Oxygen Relationship  
Source of Isolation  
Locality of Source  
Country of Origin  
Biosafety Level  
Applications Amylase, liquefying α-amylase;production 
Mating Type  
Genetic Marker  
Plant Quarantine No.  
Animal Quarantine No.  
Herbarium No.  
Restriction  
Condition for Utilization  
Comment  
References 946,947,1732 
Sequences 16S rDNA 
Shipping as Glass ampoule (L-dried) 

>>> Xem thêm các chủng vi sinh vật chuẩn thuộc nhóm Bacillus tại đây

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP