Streptomyces mobaraensis – NBRC 13819

Streptomyces mobaraensis
NBRC No.NBRC 13819
Scientific NameStreptomyces mobaraensis (Nagatsu and Suzuki 1963) Witt and Stackebrandt 1991
Synonymous NameStreptomyces ladakanum
Streptoverticillium ladakanum
Streptoverticillium mobaraense
Other Culture Collection No.ATCC 29032=BCRC 12165=CBS 199.75=DSM 40847=JCM 4168=NCIMB 11159=NRRL B-3729=RIA 1627=VKM Ac-928
Other No.IPCR 16-22=IPV 2058=KCC S-0168
Shipping asGlass ampoule (L-dried)
Type Straintype
Source of IsolationSoil
Deposited Year1978
HistoryIFO 13819 <- KCC S-0168 <- Inst. Phys. Chem. Res., Japan (S. Suzuki, IPCR 16-22)
CommentFormer name: Streptoverticillium mobaraense
Genome Information: PRJNA188290, PRJDB448 (NCBI BioProject)
Rehydration Fluid707
Medium227
Cultivation Temp.28 oC
Sequences16S rDNA
ApplicationsBleomycins;production
Detoxin;production
Piericidin;production
Biosample IDSAMN02470112
Bioproject IDPRJNA188290

>>> Xem thêm các chủng giống chuẩn thuộc nhóm Streptomyces TẠI ĐÂY

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!