Liên hệ cung cấp chủng giống vi sinh vật

TRUNG TÂM CHỦNG VI SINH

CUNG CẤP CHỦNG GIỐNG VI SINH VẬT

đông trùng hạ thảo cordyceps militaris

Trung tâm Chủng Vi Sinh cung cấp chủng giống vi sinh vật cho các mục đích Kiểm nghiệm, Đối chứng, Đào tạo, Sản xuất Sinh phẩm, Chế Phẩm Sinh Học, Men Vi Sinh, Phân bón vi sinh…

Với đội ngũ chuyên gia về Công nghệ sinh học Vi sinh vật và Dược phẩm, Trung tâm Chủng Vi Sinh đã và đang hỗ trợ cộng đồng các nhà nghiên cứu Công nghệ sinh học tại Việt Nam tiếp cận với hơn 100,000 chủng giống vi sinh vật từ các bảo tàng giống chuẩn lớn trên thế giới như NBRC (Nhật Bản), JCM (Nhật Bản), DSMZ (Đức), NCTC (Anh), Ấn Độ, Hàn Quốc…

Các chủng chuẩn được đặc trưng bởi 3 yếu tố:

1. Hoàn toàn tinh sạch, không bị tạp nhiễm
2. Có đầy đủ đặc điểm sinh học của chủng như lần đầu được phân lập
3. Có sức sống ổn định qua nhiều thế hệ cấy chuyền

Top 100++ chủng vi sinh ứng dụng trong Chế biến thực phẩm:

https://www.chungvisinh.com/vi-sinh-vat-trong-che-bien-thuc-pham-va-do-uong/

Danh mục các chủng giống chuẩn vi sinh vật

Nhóm Vi khuẩn: https://www.chungvisinh.com/category/chung-vi-sinh-vat-chuan/vi-khuan/

Nhóm Nấm: https://www.chungvisinh.com/category/chung-vi-sinh-vat-chuan/nam/

Nhóm Nấm men: https://www.chungvisinh.com/category/chung-vi-sinh-vat-chuan/nam-men/

Nhóm Xạ khuẩn: https://www.chungvisinh.com/category/chung-vi-sinh-vat-chuan/xa-khuan/

Cordyceps militaris: https://www.chungvisinh.com/tag/cordyceps/

Nhóm chủng vi sinh có khả năng sinh enzyme:

* Nhóm sinh enzyme protease: https://www.chungvisinh.com/tag/protease/

* Nhóm sinh enzyme amylase: https://www.chungvisinh.com/tag/amylase/

* Nhóm sinh enzyme cellulase: https://www.chungvisinh.com/tag/cellulase/

* Nhóm sinh enzyme xylanase: https://www.chungvisinh.com/tag/xylanase/

* Nhóm sinh enzyme lignocellulose: https://www.chungvisinh.com/tag/lignocellulose/

*** LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Những chủng giống chuẩn đang TẠM DỪNG cung cấp, bao gồm:

  • chủng có kí hiệu L1* hoặc L2 trong phần Biosafety 
  • nhóm chủng gây bệnh: E.coli, Salmonella, Coliform, Pseudomonase
  • nhóm nấm ăn và nấm dược liệu