Cordyceps militaris – NBRC 100741

Cordyceps militaris - NBRC 100741

Cordyceps militaris

NBRC No. NBRC 100741
Scientific Name Cordyceps militaris (Link) Fries
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 2004/10/26
Isolated Year 2004
Deposited Year 2004
History NBRC (A. Nakagiri, AN-1737)
Other Culture Collection No.
Other No. AN-1737
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25oC
Oxygen Relationship
Source of Isolation Chrysalis
Locality of Source Hioki, Miyazu, Kyoto
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Cordycepin;production 
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No. NBRC H-12365
Restriction
Comment “Sanagitake”; Single ascus isolate
References 775,7716,7717
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
18S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>>> Xem thêm bộ sưu tập Cordyceps militaris TẠI ĐÂY

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!