Cellulomonas flavigena – NBRC 3775

Cellulomonas flavigena

Cellulomonas flavigena là một loại vi khuẩn Gram dương, có hoạt tính phân giải xenlulo và xylolytic cao. Để phân hủy các polysaccharide, vi khuẩn tạo ra một lượng lớn hydrolase.

Một số hydrolase từ C. flavigena, bao gồm cả xylanase, thu được ở trạng thái tinh khiết và các đặc tính sinh hóa cũng như tiềm năng công nghệ sinh học của chúng đã được nghiên cứu.

Vì vậy, vi khuẩn này có thể là nguồn xylanase đầy hứa hẹn. Điều này đã được xác nhận bởi dữ liệu về trình tự bộ gen của C. flavigena, nơi tìm thấy 14 gen có khả năng mã hóa xylanase (Abt et al. 2010). Sự hiện diện của toàn bộ trình tự bộ gen cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thao tác di truyền với vi khuẩn này.

Tên khoa học: Cellulomonas flavigena (Kellerman and McBeth 1912) Bergey et al. 1923

Mã sốNBRC 3775
Synonymous Name
Other Culture Collection No.ATCC 482=BCRC 11376=CCM 1926=CCUG 12162=CCUG 28996=CFBP 4223=CGMCC 1.1914=CIP 82.10=DSM 20109=IAM 12109=IMET 10357=IMSNU 21278=KCCM 21192=KCTC 1038=KCTC 9104=LMG 16263=NBRC 3754=NCAIM B.01383=NCIMB 8073=PCM 2333=VKM Ac-1137
PackingGlass ampoule (L-dried)
Type Straintype
Biosafety Level
Source of Isolation
Locality of Source
Country/region of Origin
Accepted Date1958/10/20
Deposited Year
HistoryIFO 3775 <- BUCSAV 180 <- NCIB 8073 <- USDA 134 (N.R. Smith)
Comment
Growth Condition* Rehydration Fluid: 702
* Medium: 802
* Cultivation Temp.: 28oC
* Oxygen Relationship:
Sequence Information16S rDNA

Top 100++ chủng vi sinh ứng dụng trong Chế biến thực phẩm:

https://www.chungvisinh.com/vi-sinh-vat-trong-che-bien-thuc-pham-va-do-uong/