Rhizobium phaseoli – NBRC 14785

Rhizobium phaseoli - NBRC 14785

Rhizobium phaseoli

NBRC No. NBRC 14785
Scientific Name of this Strain Rhizobium phaseoli Dangeard 1926
Synonymous Name
Type Strain type
History IFO 14785 <- Toyama Univ. (H. Oyaizu) <- IAM 12612 <- ATCC 14482 <- U.M. Means, 3I6c15
Other Culture Collection No. ATCC 14482=IAM 12612=DSM 30137=NRRL L-321=VKM B-1966=JCM 20683
Other No. 3I6c15
Rehydration Fluid 805
Medium 805
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation garden beans
Locality of Source Beltsville, MD
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP