Môi trường NBRC 856

Medium No.856
MediumPotato Dextrose Agar (PDA)
Composition
Potato200 g
Glucose10 g
Agar15 g
Distilled water1 L

Lưu ý: Rửa khoai tây bằng nước máy, gọt vỏ và cắt thành khối 1 cm. Rửa nhanh bằng nước máy và đun sôi 200 g khối khoai tây với 1 L nước cất trong 20 phút. Nghiền và vắt qua túi vải mỏng. Thêm agar và đun sôi cho đến khi tan chảy. Thêm glucose và khuấy cho đến khi hòa tan. Thêm đến 1 L. Điều chỉnh độ pH đến 5,4 – 5,6. Nồi hấp để khử trùng.

Có thể lựa chọn: Commercial Potato dextrose agar (Difco, Oxoid or Nissui)

Xem thêm: Alicyclobacillus sendaiensis – NBRC 100866