Phân vi sinh là gì? Các loại phân bón vi sinh phổ biến

phân vi sinh, phân bón vi sinh

Phân vi sinh là gì?

Phân vi sinh hay phân bón vi sinh là loại chế phẩm sinh học được dùng phổ biến hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Bản chất phân hữu cơ vi sinh là những chế phẩm trong đó có chứa các loài vi sinh vật có ích. Có nhiều nhóm chủng vi sinh vật có ích bao gồm vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn được sử dụng để làm phân bón. Trong số đó quan trọng là các nhóm vi sinh vật cố định đạm, hoà tan lân, phân giải chất hữu cơ, kích thích sinh trưởng cây trồng, v.v..

Phân bón vi sinh vật có thể chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật chuẩn, đã được tuyển chọn phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các vi sinh vật dùng làm chế phẩm sinh học. Các chủng vi sinh có mật độ đạt tiêu chuẩn theo các quy định của cơ quan quản lý, thường sẽ có mật độ lớn hơn 10^8 CFU/mg hoặc CFU/ml.

Sau khi được bổ sung vào môi trường đất trồng trọt, các vi sinh vật sẽ hoạt động và sản sinh ra các chất dinh dưỡng mà cây trồng sử dụng được ( N, P ,K, . . .) hay các hoạt chất có hoạt tính sinh học giúp cải tạo đất, phòng trừ sâu bệnh và nâng cao năng xuất, chất lượng nông sản.

Tiêu chuẩn đầu tiên của phân bón vi sinh vật là phải bảo đảm không gấy ảnh hưởng xấu đến người, động thực vật, môi trường sinh thái và chất lượng nông sản.

Xem thêm:

Tùy vào mục đích sử dụng mà sẽ có những loại phân bón hữu cơ vi sinh sau:

Phân bón vi sinh cố định nitơ

Vi sinh vật cố định nitơ là những vi sinh vật bao gồm hai loại , thứ nhất là vi sinh vật sống tự do trong đất , nước, không khí . Thứ hai là những vi sinh vật sống hội sinh hoặc cộng sinh với cây trồng . Những vi sinh vật này có khả năng tạo khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường (môi trường NfM, YMA, Ashby…) nuôi cấy không chứa hợp chất nitơ.

Từ vi sinh vật cố định nitơ sẽ sản xuất ra phân bón vi sinh vật cố định nitơ là sản phẩm chứa một hoặc hỗn hợp các loại vi sinh cố định nitơ, những vi sinh vật này sẽ cố định nitơ từ không khí chuyển hóa thành các hợp chất chứa nitơ cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năg suất và khả năng chống chịu cho cây trồng , đồng thời tăng độ màu mỡ của đát.

Phân bón vi sinh cố định nitơ không gây ảnh hưởng gì xấu tới con người , sinh vật, cây trồng. Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.

Phân bón vi sinh phân giải photpho

Vi sinh vật chuyển hóa và phân giải các hợp chất phốt pho khó tan là các vi sinh vật trong đất, nước, không khí, hoặc được nuôi cấy. Trong quá trình sinh trưởng của chúng, những vi sinh vật này chuyển hóa hợp chất photpho khó tan được chuyển hoá thành dễ tan đối với cây trồng.

Vi sinh vật chuyển hóa và phân giải hợp chất khó tan tạo vòng tròn trong suốt bao quanh khuẩn lạc (vòng phân giải) trên môi trường chứa nguồn photpho duy nhất là Ca3(PO4) hoặc leucithin.

Phân bón vi sinh chuyển hóa và phân giải phốt pho ( hay phân lân vi sinh) có chứa một hoặc một hỗn hộm bao gồm nhiều chủng vi sinh vật sống đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để đạt được với mật độ tế bào đạt tiêu chuẩn.

Với mật độ này, những vi sinh vật này sẽ phân giải các hợp chất phốt pho khó tan và chuyển hóa thành dạng dễ tiêu cung cấp cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năng suất, nâng cao khả năng chống chịu thời tiết và sâu bệnh cho cây trồng .

Phân lân vi sinh không gây ảnh hưởng gì xấu tới con người , sinh vật, cây trồng. Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.

Phân bón vi sinh phân giải các chất mùn

Vi sinh vật phân giải các chất mùn ( có nguồn gốc cellulose) là các chủng vi sinh sử dụng cellulose để phát triển và sinh trưởng.

Phân bón vi sinh vật phân giải chất mùn ( tên thường gọi: phân bón hữu cơ vi sinh phân giải cellulose) là phân bón chứa một hay hỗn hợp các chủng vi sinh vật phân giải cellulose, đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để đạt được với mật độ tế bào đạt tiêu chuẩn.

Ứng dụng của phân bón vi sinh phân giải chất mùn là:

  • cung cấp chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năng xuất
  • nâng cao khả năng chống chịu thời tiết khắc nhiệt và sâu bệnh cho cây trồng
  • tăng độ màu mỡ của đất

Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.

Kết luận

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã có đầy đủ thông tin về phân vi sinh, một nhóm chế phẩm sinh học rất quan trọng góp phần tạo nên chuỗi giá trị trong nông nghiệp.

Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về từng loại phân bón vi sinh vật ứng dụng cho những mục đích cụ thể và từng nhóm cây trồng khác nhau để tạo nên hiệu quả sử dụng phù hợp nhất.

www.chungvisinh.com