Streptomyces platensis – NBRC 12901

Streptomyces platensis
NBRC No.NBRC 12901
Scientific Name Streptomyces platensis Tresner and Backus 1956
Other Culture Collection No.ATCC 13865=ATCC 23948=CBS 932.68=DSM 40041=DSM 41241=ETH 20739=ISP 5041=JCM 4189=JCM 4662=NRRL 2364=RIA 1110
Other No.KCC S-0189=KCC S-0662
Shipping asGlass ampoule (L-dried)
Type Straintype
Deposited Year1969
HistoryIFO 12901 <- SAJ <- OWU (ISP 5041)
Rehydration Fluid707
Medium231
Cultivation Temp.28 oC
ApplicationsOxytetracycline;production
Ansamitosin;conversion
Sequences16S rDNA

>>> Xem thêm các chủng vi sinh vật thuộc nhóm Streptomyces tại đây

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!