Streptomyces griseus – NBRC 12875

Streptomyces griseus

Streptomyces griseus

NBRC No. NBRC 12875
Scientific Name of this Strain Streptomyces griseus (Krainsky 1914) Waksman and Henrici 1948
Synonymous Name
Synonym: Streptomyces ornatus
Streptomyces griseus subsp. griseus
Type Strain type
Accepted Date 1969/02/22
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 12875 <- SAJ <- OWU (ISP 5236) <- IMRU (S. A. Waksman, ETH 4289)
Other Culture Collection No. AS 4.1419=ATCC 23345=ATCC 23921=BCRC 13478=CBS 905.68=CCT 4836=CCUG 11104=CECT 3330=CIP 105124=DSM 40236=IAM 12311=ISP 5236=JCM 4047=JCM 4644=KCTC 9080=KCTC 9135=LMG 19302=MTCC 4734=NBRC 15744=NCIMB 13023=NCTC 13033=NRRL B-2682=PCM 2331=RIA 1176=VKM Ac-800
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 227
Cultivation Temp. 28 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Soil
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Streptomycin;production
Griseopeptin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment
References 144,6566
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>>> Xem thêm các chủng chuẩn thuộc nhóm Xạ khuẩn – Streptomyces tại đây

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP