Môi trường Peptone Water

peptone water

Peptone Water là gì?

Peptone Water là môi trường nuôi cấy vi sinh vật được pha chế theo công thức của Shread, Donovan và Lee. Đây là môi trường canh thang được sử dụng cho sự phát triển của sinh vật và là cơ sở để xác định mô hình lên men carbohydrate của các sinh vật không khó tính. Ngoài ra, môi trường Peptone Water còn được sử dụng để phát hiện quá trình sản xuất indole của sinh vật.

Thành phần của môi trường Peptone Water

Thành phầnHàm lượng (g/L)
Peptone10
NaCl5

Độ pH cuối cùng (ở 25°C) 7,2±0,2

Nguyên lý của môi trường Peptone Water

Hai thành phần cơ bản của Peptone Water là peptone và natri clorua.

  • Peptone cung cấp các hợp chất nitơ và cacbon, axit amin chuỗi dài, vitamin cung cấp các dưỡng chất thiết yếu.
  • Natri clorua cung cấp chất điện giải cần thiết và duy trì cân bằng thẩm thấu của môi trường.

Môi trường Peptone Water đặc biệt thích hợp làm chất nền trong nghiên cứu sản xuất indole. Peptone được sử dụng trong Nước Peptone rất giàu hàm lượng tryptophan hỗ trợ phát hiện indole bằng thuốc thử Kovacs hoặc Ehlrich.

Nước Peptone còn được sử dụng làm cơ sở cho các nghiên cứu lên men carbohydrate có bổ sung đường và các chất chỉ thị như bromocresol tím, đỏ phenol hoặc xanh bromothymol. Nên nghiên cứu khả năng của sinh vật lên men một loại carbohydrate cụ thể giúp phân biệt chi và loài. Độ axit hình thành trong quá trình lên men có thể được phát hiện bằng cách thêm chất chỉ thị màu đỏ phenol, chất chỉ thị này cho thấy sự thay đổi màu của môi trường từ đỏ sang vàng trong điều kiện axit. Để phát hiện sự sinh khí nếu do sinh vật tạo ra, ống Durhams được đưa vào môi trường.

Chuẩn bị môi trường Peptone Water

  • Hòa tan 15,0 gam trong 1000 ml nước cất.
  • Trộn kỹ và phân phối vào các thùng chứa cuối cùng.
  • Khử trùng bằng nồi hấp ở áp suất 15 lbs (121°C) trong 15 phút.

Kết quả nuôi cấy vi sinh vật bằng Peptone Water

Kết quả dương tính (môi trường cấy): Đã thấy sự phát triển, có độ đục.

Kết quả âm tính (môi trường không cấy): Không tăng trưởng.

Ứng dụng của môi trường Peptone Water

  • được sử dụng làm môi trường tăng trưởng và làm cơ sở cho môi trường lên men carbohydrate.
  • là môi trường nước dùng để phát hiện indole.
  • là môi trường tăng trưởng tối thiểu được sử dụng để xác định mô hình lên men carbohydrate của các sinh vật không khó tính.
  • sử dụng như một chất pha loãng hoặc để tạo huyền phù cho các vi sinh vật không khó tính cho các quy trình định lượng vi sinh vật.
  • môi trường Peptone có độ pH được điều chỉnh ở mức 8,4 (điều kiện kiềm) thích hợp cho việc nuôi trồng và làm giàu các loài Vibrio.

Xem thêm