Động vật nguyên sinh là gì?

động vật nguyên sinh là gì

Động vật nguyên sinh là sinh vật đơn bào. Chúng có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, từ amoeba có thể thay đổi hình dạng đến Paramecium với hình dạng cố định và cấu trúc phức tạp. Chúng sống trong nhiều môi trường sống ẩm ướt bao gồm nước ngọt, môi trường biển và đất.

Một số là ký sinh, có nghĩa là chúng sống trong các loài thực vật và động vật khác bao gồm cả con người, nơi chúng gây bệnh. Ví dụ, Plasmodium gây bệnh sốt rét. Chúng có tính di động và có thể di chuyển bằng cách:

  • Cilia – những cấu trúc nhỏ giống như lông bao phủ bên ngoài vi khuẩn. Chúng đập liên tục đều đặn như những mái chèo mềm dẻo.
  • Flagella – cấu trúc giống như sợi dài kéo dài từ bề mặt tế bào. Tiên mao di chuyển theo chuyển động giống như roi da tạo ra các sóng đẩy vi khuẩn đi xung quanh.
  • Chuyển động của amip – sinh vật di chuyển bằng cách gửi chân giả, các phần nhô ra tạm thời chứa đầy tế bào chất chảy ra từ cơ thể tế bào.