HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS – DƯỢC PHẨM

Phòng thí nghiệm VILAS

HỆ THỐNG CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS

Phòng thí nghiệm VILAS là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):

 • Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2004
 • Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2005 và các yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực cụ thể.
 • Là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRA với:
  • Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương (APLAC)
  • Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC)
 • Đến nay, hơn 800 phòng thí nghiệm đã được BoA đánh giá và công nhận

Lợi ích công nhận

 • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý phòng thí nghiệm
 • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
 • Tạo điều kiên thừa nhận quốc tế kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
 • Hoà nhập hoạt động công nhận Phòng thí nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

Các lĩnh vực công nhận

 • Hoá
 • Sinh
 • Dược phẩm
 • Điện – Điện tử
 • Vật liệu xây dựng
 • Không phá huỷ
 • Đo lường hiệu chuẩn
 • An toàn sinh học

——————————————————-

DANH SÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS VỀ DƯỢC PHẨM

Số VILAS Tên phòng thí nghiệm Tỉnh/Thành phố Lĩnh vực
252 Phòng Dược TP Hồ Chí Minh Hóa, Dược,
050 Phòng Kiểm nghiệm Cần Thơ Dược,
697 Phòng Kiểm tra chất lượng Bắc Ninh Dược,
698 Phòng kiểm tra chất lượng Hà Nội Dược,
666 Phòng Kiểm tra Chất lượng Nam Định Dược,
151 Phòng kiểm tra chất lượng Đồng Tháp Hóa, Sinh, Dược,
132 Phòng Kiểm tra Chất lượng Vĩnh Long Dược,
172 Phòng thí nghiệm Công ty Liên doanh TNHH ANOVA Bình Dương Dược,
139 Phòng thử nghiệm VEMEDIM Cần Thơ Dược,
338 Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị TP Hồ Chí Minh Hóa, Sinh, Dược,
448 Trung tâm kiểm nghiệm Hà Nội Sinh, Dược,
707 Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Thuận Bình Thuận Dược,
794 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Bình Định Dược,
785 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm tỉnh Ninh Bình Ninh Bình Dược,
791 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm Lạng Sơn Lạng Sơn Dược,
816 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm Hải Phòng Hải Phòng Dược,
566 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm Nghệ An Nghệ An Dược,
486 Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội Hà Nội Dược,
720 Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa Khánh Hòa Dược,
840 Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh Quảng Ninh Dược,
644 Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa Thanh Hoá Hóa, Sinh, Dược,
230 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Dược,
703 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm Hải Dương Hải Dương Dược,
717 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Phú Yên Phú Yên Dược,
808 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Yên Bái Yên Bái Dược,
253 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm Cần Thơ Cần Thơ Dược,
572 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thái Bình Thái Bình Dược,
293 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế Hóa, Sinh, Dược,
658 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Tiền Giang Tiền Giang Dược,
783 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hòa Bình Hoà Bình Dược,
624 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Dược,
469 Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai Gia Lai Hóa, Dược,
604 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Kon Tum Kon Tum Dược,
804 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Sơn La Sơn La Hóa, Sinh, Dược,
631 Trung tâm kiểm nghiệm Tuyên Quang Tuyên Quang Dược,
349 Trung Tâm Kiểm Nghiệm Vĩnh Long Vĩnh Long Dược,
688 Trung tâm Kiểm nghiệm Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Dược,
540 Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Nai Đồng Nai Dược,
108 Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Dược, Đo lường – hiệu chuẩn,
087 Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương Hà Nội Dược,
333 Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Hà Nội Dược,

————————————————–

Searches related to phòng thí nghiệm vilas

 • phòng thí nghiệm ibst
 • phòng thí nghiệm hiện trường
 • phòng thí nghiệm công nghệ sinh học
 • phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
 • phòng thí nghiệm hóa học
 • phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng
 • phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ 3
 • phòng thí nghiệm trọng điểm lọc hóa dầu

www.chungvisinh.com