Acetobacter fabarum – NBRC 115691

Acetobacter fabarum

Acetobacter fabarum

Acetobacter fabarum là một loại vi khuẩn lần đầu tiên được xác định từ quá trình lên men hạt ca cao ở Ghana.

Tên khoa học: Acetobacter fabarum Cleenwerck et al. 2008

A. fabarum là vi khuẩn Gram âm xuất hiện dưới dạng hình que tròn, kích thước khoảng 0,8 micromet x 1,2 đến 3 micromet. Nếu nuôi cấy trên đĩa thạch, A. fabarum hình thành khuẩn lạc tròn, màu be, phát triển đến 0,8 mm sau ba ngày ở 28°C.

Mã sốNBRC 115691
Synonymous Name
Other Culture Collection No.E9Ws1
PackingGlass ampoule (L-dried)
Type Strain
Biosafety Level
Source of IsolationBeer
Locality of Source
Country/region of OriginJapan
Accepted Date2022/07/06
Deposited Year2022
HistoryNBRC (M. Miyashita, E9Ws1)
Growth Condition* Rehydration Fluid: 350
* Medium: 350
* Cultivation Temp.: 30oC
* Oxygen Relationship: Aerobe
Sequence Information

Top 100++ chủng vi sinh ứng dụng trong Chế biến thực phẩm:

https://www.chungvisinh.com/vi-sinh-vat-trong-che-bien-thuc-pham-va-do-uong/