Arthrobotrys oligospora – NBRC 32247

NBRC No.NBRC 32247
Scientific Name of this StrainArthrobotrys oligospora Fresenius
Accepted Date1989/11/02 
HistoryIFO 32247 <- IFO (T. Ito, T. Ito 1726-702) 
Rehydration Fluid707
Medium1   
Cultivation Temp.25 C 
Source of Isolationsoil 
Country of OriginChina 
References2888 
Shipping asGlass ampoule (L-dried) 

Arthrobotrys oligospora là nấm săn tuyến trùng, được ứng dụng làm giải pháp phòng trừ sinh học tuyến trùng hiệu quả đến từ tự nhiên.

Xem thêm về nhóm tuyến trùng – Trichoderma:

www.chungvisinh.com

0987.666.081