Trichoderma harzianum – NBRC 104616

Trichoderma harzianum - NBRC 104616

Trichoderma harzianum

NBRC No. NBRC 104616
Scientific Name of this Strain Trichoderma harzianum Rifai
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 2008/04/28
Isolated Year
Deposited Year 2008
History Genebank, NIAS (Y. Hirooka, ifns58)
Other Culture Collection No. MAFF 240582
Other No. ifns58
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Fallen tree, Castanopsis cuspidata var. sieboldii
Locality of Source Maryuudo Fall, Iriomote Island, Uehara, Aza, Taketomi-cho, Yaeyama-gun, Okinawa Pref.
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No. IFns58
Restriction
Condition for Utilization
Comment
References 6123
Sequences tef1
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
rpb2
LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!