Trichoderma koningii – NBRC 105940

Trichoderma koningii - NBRC 105940

Trichoderma koningii

NBRC No. NBRC 105940
Scientific Name of this Strain Trichoderma koningii Oudemans
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 2009/08/07
Isolated Year
Deposited Year 2009
History Coll. Pharmacy, Nihon Univ. (D. Hirose, SUT-375)
Other Culture Collection No.
Other No. SUT-375
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 20 C – 25 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Decaying needle, Pinus densiflora
Locality of Source Sugadaira Montane Research Center, Univ. Tsukuba, 1278-294, Sugadaira Kogen, Ueda-shi, Nagano Pref.
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 6882
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP