Thermotoga neapolitana – NBRC 107923

Thermotoga neapolitana

Thermotoga neapolitana

NBRC No. NBRC 107923
Scientific Name of this Strain Thermotoga neapolitana Jannasch et al. 1989
Synonymous Name
Type Strain type
History DSM 4359 <- K.O. Stetter <- H.W. Jannasch, NS-E
Other Culture Collection No. ATCC 49049=DSM 4359
Other No. NS-E
Rehydration Fluid 851
Medium 851
Cultivation Temp. 85 C
Source of Isolation Submarine hot spring
Locality of Source Naples Bay
Country of Origin Italy
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 6149,6150
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!