Enterococcus hirae – NBRC 3181

Enterococcus hirae, chủng vi sinh, chủng giống chuẩn vi sinh vật, chế phẩm sinh học, kiểm nghiệm, công ty dược phẩm

Enterococcus hirae 

Enterococcus hirae là chủng vi sinh vật chuẩn thuộc nhóm Enterococcus. Chủng giống chuẩn của vi khuẩn này là loài có mã số NCDO 1258.

Chủng E. hirae có liên quan đến tình trạng suy giảm tăng trưởng ở gà non, viêm nội tâm mạc và nhiễm trùng máu ở người.

Enterococci là mầm bệnh cơ hội quan trọng và ngày càng được biết đến như một nguyên nhân quan trọng gây nhiễm trùng bệnh viện và nhiễm trùng mắc phải tại cộng đồng; Enterococcus faecalisEnterococcus faecium là những loài phổ biến nhất có liên quan. E. hirae được biết là gây nhiễm trùng ở động vật nhưng hiếm khi được phân lập từ các mẫu lâm sàng ở người.

NBRC No. NBRC 3181
Scientific Name of this Strain Enterococcus hirae Farrow and Collins 1985
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1953/01/02
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 3181 <- ATCC 8043 <- E.E. Snell
Other Culture Collection No. ATCC 8043=ATCC 9790=CCM 2423=CCUG 1332=CCUG 18659=CCUG 19917=CIP 53.48=CFBP 4250=DSM 20160=HAMBI 644=HAMBI 1709=JCM 8729=LMG 6399=NCCB 46070=NCCB 58005=NCIMB 6459=NCDO 1258=NCTC 12367=BCRC 11054=BCRC 12496=BCRC 80016=CECT 294=CECT 179=CECT 302=CGMCC 1.2140=CIP 82.112=IAM 1262=KCTC 2022=KCTC 3606=NCIMB 8123=NCIMB 8191=VKM B-2107=VTT E-97046
Other No.
Rehydration Fluid 310
Medium 310, 804
Cultivation Temp. 37oC
Oxygen Relationship Facultative
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level  L1*
Applications Folic acid;assay
Pyridoxal;assay
Pyridoxamine;assay
JIS B 9918-1:2003;test
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Serological group D
References 919
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Xem thêm danh mục chủng vi sinh vật chuẩn:

Nấm: https://www.chungvisinh.com/category/chung-vi-sinh-vat-chuan/nam/

Vi khuẩn: https://www.chungvisinh.com/category/chung-vi-sinh-vat-chuan/vi-khuan/

Nấm men: https://www.chungvisinh.com/category/chung-vi-sinh-vat-chuan/nam-men/

Xạ khuẩn: https://www.chungvisinh.com/category/chung-vi-sinh-vat-chuan/xa-khuan/

Cordyceps militaris: https://www.chungvisinh.com/tag/cordyceps/

Chủng Vi Sinh

www.chungvisinh.com