Rhizopus oryzae – NBRC 9364

Rhizopus oryzae

Rhizopus oryzae

NBRC No. NBRC 9364
Scientific Name of this Strain Rhizopus oryzae Went & Prinsen Geerligs
Synonymous Name
Synonym: Rhizopus acidus
Rhizopus arrhizus
Rhizopus batatas
Rhizopus boreas
Rhizopus formosaensis
Rhizopus fusiformis
Rhizopus hangchow
Rhizopus japonicus
Rhizopus kansho
Rhizopus kasanensis
Rhizopus liquefaciens
Rhizopus maydis
Rhizopus mochi
Rhizopus nodosus
Rhizopus pseudochinensis
Rhizopus thermosus
Rhizopus tonkinensis
Rhizopus tritici
Type Strain
History IFO 9364 <- QM 1032
Other Culture Collection No. ATCC 24563=IMI 83711=NRRL A-12916
Other No. QM 1032
Rehydration Fluid 707
Medium 1
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation cotton seed
Locality of Source Oklahoma
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications β-1,3-glucanase;production
Laminarinase;production
Lipase;production
Polygalacturonase;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!