Pochonia chlamydosporia – NBRC 9249

Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia
NBRC No.NBRC 9249
Scientific NamePochonia chlamydosporia (Goddard) Zare & W. Gams var. chlamydosporia
Synonymous NameDiheterospora chlamydosporia
Verticillium chlamydosporium var. chlamydosporium
Other Culture Collection No.
Other No.12-2-a
Shipping asGlass ampoule (L-dried)
Biosafety Level
Source of Isolation
Locality of Source
HistoryIFO 9249 <- Matsusaka Women’s College (S. Hirayama, 12-2-a)
CommentFormer name: Verticillium chlamydosporium var. chlamydosporium until Mach 2022.
>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Rehydration Fluid707
Medium1
Cultivation Temp.25 oC
SequencesITS-LSU rDNA D1D2

>>> Xem thêm các chủng chuẩn thuộc nhóm NẤM: TẠI ĐÂY

>>> Nhóm Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps militaris

>>> Nhóm Aspergillus

>>> Nhóm Trichoderma