Monascus purpureus – NBRC 4478

Monascus purpureus

Monascus purpureus – NBRC 4478

Monascus là một loại nấm mốc. Trong số các loài được biết đến thuộc chi này, loài Monascus purpureus có sắc tố đỏ là một trong những loài quan trọng nhất vì nó được sử dụng trong sản xuất một số loại thực phẩm lên men ở Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản.

Monascus purpureus (đồng nghĩa M. albidus, M. anka, M. araneosus, M. Major, M. rubiginosus, và M. vini; tiếng Trung giản thể: 红曲菌; tiếng Trung phồn thể: 紅麴菌; bính âm: hóng qū jùn, nghĩa đen là “men đỏ”) là một loại nấm mốc có màu đỏ tía.

M. purpureus còn được biết đến với tên gọi nấm mốc ang-khak, nấm mốc ủ ngô, nấm mốc ủ ngô và sự đổi màu hạt gạo.

Trong quá trình sinh trưởng, Monascus spp. phân hủy chất nền tinh bột thành một số chất chuyển hóa, bao gồm cả các sắc tố được tạo ra dưới dạng chất chuyển hóa thứ cấp. Cấu trúc của sắc tố phụ thuộc vào loại chất nền và các yếu tố cụ thể khác trong quá trình nuôi cấy, chẳng hạn như độ pH, nhiệt độ và độ ẩm.

Loại nấm này quan trọng nhất vì nó được sử dụng dưới dạng men gạo đỏ trong sản xuất một số loại thực phẩm lên men ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những khám phá về statin làm giảm cholesterol do nấm mốc tạo ra đã thúc đẩy nghiên cứu về khả năng sử dụng y tế của nó.

M. purpureus tạo ra một số statin.

Các lovastatin và chất tương tự xuất hiện tự nhiên được gọi là monacolins K, L, J, và cũng xuất hiện ở dạng axit hydroxyl của chúng cùng với dehydroxymonacolin và compactin (mevastatin).

Thuốc kê đơn lovastatin, giống như monacolin K, là statin chính được sản xuất bởi M. purpureus. Chỉ có dạng vòng mở (axit hydroxy) mới có hoạt tính dược lý.

Sắc tố Monascus và sinh tổng hợp

Monascus purpureus có màu đỏ đặc trưng từ sắc tố mosascus bao gồm azaphilones hoặc chất chuyển hóa thứ cấp của nấm. Có sáu hợp chất chính đều có con đường sinh tổng hợp tương tự nhau, hai sắc tố màu vàng là ankaflavin và monascin, hai sắc tố màu cam là monascorubin và rubropunctain, và hai sắc tố màu đỏ là monascorubinamine và rubropunctaimine.

Tất cả sáu loại đều được sản xuất với sự kết hợp của polyketide synthase (PKS) và synthase axit béo (FAS). Trong bước đầu tiên, hexekatide được hình thành thông qua PKS loại 1 được mã hóa bởi gen Mripig A.

PKS sử dụng các miền acyl transferase, acetyl-CoA, ketoacyl synthase, acyl transferase, protein vận chuyển acyl và các đơn vị cơ bản của acetyl-CoA và malonyl-CoA để tạo ra chuỗi xeton trải qua quá trình ngưng tụ Knoevenagel aldol.

Bước thứ hai là hình thành axit béo thông qua con đường FAS. Axit β-keto sau đó trải qua phản ứng este hóa chéo để tạo thành một trong hai sắc tố màu cam.

Tại thời điểm này, hợp chất có thể trải qua quá trình khử để tạo thành một trong các sắc tố màu vàng hoặc amin hóa để tạo thành một trong các sắc tố màu đỏ.

NBRC No. NBRC 4478
Scientific Name of this Strain Monascus purpureus Went
Synonymous Name
Synonym: Monascus albidus
Monascus albidus var. glaber
Monascus anka
Monascus anka var. rubellus
Monascus araneosus
Monascus major
Monascus rubiginosus
Type Strain type
Accepted Date 1941/01/01
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 4478 <- GRIF (K. Sato)
Other Culture Collection No. ATCC 16360=CBS 283.34
Other No.
Rehydration Fluid 707
Medium 4
Cultivation Temp. 25oC
Oxygen Relationship
Source of Isolation fermented rice grain
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Citrinin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Ex-type of Monascus anka
References 2193,2919
Sequences LSU rDNA D1D2
ITS1-5.8S rDNA-ITS2
18S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>>> Xem thêm danh mục các chủng nấm khác tại đây

Tài liệu tham khảo

www.chungvisinh.com