Malassezia furfur – NBRC 0656

Chủng Vi Sinh ATCC - Malassezia furfur

Malassezia furfur

NBRC No. NBRC 0656
Scientific Name of this Strain Malassezia furfur (Robin) Baillon
Synonymous Name
Synonym: Pityrosporum ovale
Type Strain
Accepted Date 1954/01/01
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 0656 <- CBS 1878 <- R.W. Benham
Other Culture Collection No. ATCC 14521=CBS 1878=DBVPG 6825=JCM 9199
Other No.
Rehydration Fluid 703
Medium 103
Cultivation Temp. 28 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation dandruff
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Neotype strain of Pityrosporum ovale
References
Sequences LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Malassezia furfur (trước đây gọi là Pityrosporum ovale ở dạng sợi nấm) là một loài nấm được tìm thấy tự nhiên trên bề mặt da của con người và có liên quan đến viêm da tiết bã nhờnbệnh nấm da.

Là một mầm bệnh cơ hội, nó đã được liên kết với gàu, pityriocation và tinea versicolor cũng như bệnh nấm và viêm phổi liên quan đến ống thông ở bệnh nhân được cấy ghép máu. Nấm cũng có thể ảnh hưởng đến các động vật khác, bao gồm cả chó.

>>> Xem thêm các chủng chuẩn thuộc nhóm Nấm tại đây