Pochonia chlamydosporia – NBRC 103141

Pochonia chlamydosporia - NBRC 103141

Pochonia chlamydosporia

NBRC No. NBRC 103141
Scientific Name of this Strain Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare & W. Gams var. chlamydosporia
Synonymous Name
Type Strain
History NITE (Y. Kurihara, KYK00228)
Other Culture Collection No.
Other No. KYK00228
Rehydration Fluid
Medium 889
Cultivation Temp. 25 C
Source of Isolation soil
Locality of Source Sugadaira Montane Research Center, Univ. Tsukuba, 1278-294, Sugadaira Kogen, Ueda-shi, Nagano Pref.
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 6882
Sequences LSU rDNA D1D2

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!