Candida parapsilosis – NBRC 1396

Candida parapsilosis

Candida parapsilosis

Candida parapsilosis là chủng nấm men đã trở thành nguyên nhân chính của nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng vết thương và mô ở những người bị suy giảm miễn dịch.

Không giống như Candida albicans và Candida Tropicalis, C. parapsilosis không phải là tác nhân gây bệnh bắt buộc cho con người, đã được phân lập từ các nguồn không phải con người như động vật trong nhà, côn trùng và đất.

C. parapsilosis cũng là một ký sinh trùng phổ biến trên cơ thể người và nó là một trong những loại nấm thường xuyên được lập nhất trong các mẫu vi sinh vật lấy từ bề mặt bàn tay của người.

C. parapsilosis hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh nấm candida xâm lấn và số lượng công trình nghiên cứu về chủng này đã gia tăng đáng kể trong 2 thập kỷ qua.

Những người có nguy cơ nhiễm trùng nặng cao nhất bao gồm trẻ sơ sinh và bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Nhiễm trùng C. parapsilosis đặc biệt liên quan đến dung dịch tăng tiết, các thiết bị giả và ống thông trong nhà, cũng như sự lây lan bệnh viện qua bàn tay của nhân viên y tế.

Các yếu tố liên quan đến cơ chế bệnh sinh bao gồm sự tiết ra các enzym thủy phân, sự bám dính vào chân giả và sự hình thành màng sinh học. Các công cụ di truyền phân tử mới đang cung cấp thông tin bổ sung và rất cần thiết về độc lực của C. parapsilosis.

NBRC No. NBRC 1396
Scientific Name of this Strain Candida parapsilosis (Ashford) Langeron & Talice
Synonymous Name
Synonym: Blastodendrion globosum
Blastodendrion gracile
Candida guilliermondii var. soya
Candida parakrusei
Saccharomyces vercitillatus
Saccharomyces vossii
Type Strain type
Accepted Date 1967/06/01
Isolated Year
Deposited Year 1967
History IFO 1396 <- FMJ <- CBS 604 <- B.K. Ashford
Other Culture Collection No. ATCC 22019=BCRC 20515=CBS 604=DBVPG 6150=DSM 5784=IAM 12270=IAM 13110=JCM 1785=NCYC 601=NRRL Y-12969
Other No. IBL 2545=UCD 61-27
Rehydration Fluid 703
Medium 108
Cultivation Temp. 24 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation case of sprue
Locality of Source (WGS84)
Country of Origin Puerto Rico
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment
References 3235,3236
Sequences LSU rDNA D1D2
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>>> Xem thêm:

Trung tâm Chủng Vi Sinh
www.chungvisinh.com