Bacillus licheniformis – NBRC 12200

Bacillus licheniformis - NBRC 12200

Bacillus licheniformis

NBRC No. NBRC 12200
Scientific Name of this Strain Bacillus licheniformis (Weigmann 1898) Chester 1901
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1965/07/10
Isolated Year
Deposited Year 1965
History IFO 12200 <- NCIB 9375 <- R.E. Gordon <- T. Gibson, 46
Other Culture Collection No. ATCC 14580=BCRC 11702=CCM 2145=CCUG 7422=CFBP 4227=CIP 52.71=DSM 13=HAMBI 1823=IAM 13417=JCM 2505=KCTC 1753=KCTC 1918=LMG 12363=LMG 12407=LMG 6933=NCAIM B.01470=NCCB 50016=NCCB 75015=NCIB 9375=NCIMB 9375=NCTC 10341=NRRL NRS-1264=VKM B-511
Other No. 1264=46=WDCM 00068
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment
References 4096,4098,4109,4110
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>>> Xem thêm các chủng vi sinh vật thuộc nhóm Bacillus tại đây

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP