Sphaerimonospora mesophila – NBRC 14179

Sphaerimonospora mesophila

Sphaerimonospora mesophila – NBRC 14179

NBRC No. NBRC 14179
Scientific Name of this Strain Sphaerimonospora mesophila (Nonomura and Ohara 1971) Mingma et al. 2016
Synonymous Name
Synonym: Microbispora mesophila
Thermomonospora mesophila
Type Strain type
Accepted Date 1982/05/19
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 14179 <- Yamanashi Univ. (H. Nonomura, T-1)
Other Culture Collection No. ATCC 27303=CBS 265.72=CCRC 12464=DSM 43048=HUT 6621=IFM 1287=JCM 3151=NCIMB 11544=CIP 105593=NRRL B-16986=VKM Ac-1953
Other No. T-1
Rehydration Fluid 707
Medium 266
Cultivation Temp. 37 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Soil
Locality of Source Yamanashi
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Solubilizes lignocellulose;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB492 (NCBI BioProject).
References 643,1628,7573
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>> Xem thêm các chủng vi sinh vật có khả năng sinh enzyme:

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!