Bacillus amyloliquefaciens – NBRC 3035

Bacillius mesentericus

Bacillus amyloliquefaciens

NBRC No. NBRC 3035
Scientific Name of this Strain Bacillus amyloliquefaciens (ex Fukumoto 1943) Priest et al. 1987
Synonymous Name
Synonym: Bacillus amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens
Type Strain
Accepted Date 1951/01/01
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 3035 <- Takeda Chem. Ind., Ltd. (C. Matsumura, 330)
Other Culture Collection No. ATCC 21331
Other No. 330
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Surfactin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment Former name: Bacillus mesentericus vulgatus”Bacillus subtilis
References 617
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>>> Xem thêm: các chủng vi sinh chuẩn thuộc nhóm Bacillus tại đây

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP