Môi trường NBRC 10

Môi trường NBRC 10
Đánh giá bài viết
Medium Detail Information

 

Medium No.
10
Medium
Composition
NaNO33g
K2HPO41g
MgSO4·7H2O0.5g
KCl0.5g
FeSO4·7H2O0.01g
Sucrose400g
Distilled water1L
Agar20g
pH 6.0
Comment