Mật độ CFU của chủng chuẩn

mật độ CFU của chủng chuẩn

Các chủng vi sinh vật chuẩn được cung cấp dưới dạng sinh khối tế bào đông khô.

Do là các chủng giống gốc nên lượng sinh khối đông khô chỉ đủ cho lần hoạt hóa chủng ban đầu. Sau đó, chủng tiếp tục được nhân nuôi với quy mô tùy ý và có thể tiếp tục được bảo quản theo các phương pháp thông thường để sử dụng lâu dài.

Chính vì vậy, các chủng vi sinh vật chuẩn do HVBIOTEK phân phối không quy đổi ra CFU/mg hay CFU/ml hoặc đời F thứ bao nhiêu.

Phòng Kỹ thuật HVBIOTEK
www.chungvisinh.com