Acetobacter tropicalis – NBRC 16470

Acetobacter tropicalis - NBRC 16470

Acetobacter tropicalis là gì?

Acetobacter tropicalis là chủng vi sinh vật chuẩn thuộc chi Acetobacter và là vi khuẩn Gram âm.

Đặc điểm hình thái

Tế bào: hình que, có kích thước 0,5-0,7 x 1,8-2,0 micromet. Chúng xuất hiện ở dạng đơn lẻ, chuỗi hoặc theo cặp.
Khuẩn lạc: tròn, lồi, bóng và không có sắc tố.
Sinh trưởng trong môi trường lỏng: phân tán

Đặc điểm sinh lý

Không phát triển trên mannitol. Các khuẩn lạc có hoạt tính catalase dương tính. Vi khuẩn oxy hóa etanol thành axit axetic.

Oxy hóa axetat và lactat thành CO2 và nước. Sản xuất D-gluconat và 2-keto-D-gluconat từ D-glucose, cũng tạo ra axit từ glucose. Không phát hiện thấy hoạt tính oxidase trong các khuẩn lạc.

Tạo thành gamme-pyrone từ cả D-glucose và D-frusctose.

Thực hiện quá trình sinh ceton từ glycerol. Acetobacter tropicalis phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 20 đến 37 độ C và từ pH từ 3,5 đến 8,0. Phát triển tốt khi có 5% D-glucose và 2 đến 7% etanol.

Đặc điểm sinh thái

Chủ yếu được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới, do đó có tên như vậy. Lần đầu tiên được tìm thấy ở Indonesia trong nhiều loại cây. Thường được phân lập từ dừa.

Đặc điểm phân biệt

Acetobacter tropicalis có thể được phân biệt với các loài khác bằng các đặc điểm sau. Nó tạo ra axit 2-Keto-D-gluconic từ D-glucose.

Acetobacter tropicalis không thể phát triển bằng cách sử dụng amoni làm nguồn nitơ với etanol làm nguồn cacbon. Nó có thể sử dụng cả glycerol và maltose làm nguồn cacbon, nhưng không phát triển bằng cách sử dụng metanol làm nguồn cacbon.

Chủng A. tropicalis sẽ không phát triển trên YE + 30% (w/v) D-glucose.

Xét nghiệm Catalase sẽ cho kết quả dương tính và có hàm lượng DNA từ 55,6-56,2 G+C.

Vai trò trong rượu vang

Acetobacter tropicalis là một loại vi khuẩn axit axetic, do đó nó chuyển đổi etanol thành axit axetic, sử dụng acetaldehyde làm chất trung gian. Được phát hiện trong rượu vang bị hỏng (hiếm).

Độ nhạy

  • SO2: Nhạy cảm
  • Sorbate: Có thể sử dụng axit sorbic
  • DMDC: Nhạy cảm
  • pH: Nhạy cảm ở mức 3,0 trở xuống và ở mức 9,0 trở lên
  • Axit: Cần axit làm yếu tố tăng trưởng
  • Ethanol: Hoạt động tốt nhất ở mức 2-7%
  • Kỵ khí: Bắt buộc hiếu khí
  • Nhiệt: Tiêu diệt ở nhiệt độ dưới 20 và trên 40 độ C

Thông tin chủng giống chuẩn Acetobacter tropicalis

NBRC No. NBRC 16470
Scientific Name of this Strain Acetobacter tropicalis Lisdiyanti et al. 2001
Synonymous Name  
Type Strain type
History IFO 16470 <- NRIC 0312 <- P. Lisdiyanti, Ni-6b
Other Culture Collection No. NRIC 0312=JCM 10947=LMG 19825=DSM 15551=KACC 12236
Other No. Ni-6b
Rehydration Fluid 804
Medium 804
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation coconut juice, Coccos nucifera
Locality of Source Yogyakarta
Country of Origin Indonesia
Biosafety Level  
Applications  
Mating Type  
Genetic Marker  
Plant Quarantine No.  
Animal Quarantine No.  
Herbarium No.  
Restriction  
Comment  
References  
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Top 100++ chủng vi sinh ứng dụng trong Chế biến thực phẩm:

https://www.chungvisinh.com/vi-sinh-vat-trong-che-bien-thuc-pham-va-do-uong/