Streptomyces clavuligerus NBRC 13307

Streptomyces clavuligerus

Streptomyces clavuligerus NBRC 13307

NBRC No. NBRC 13307
Scientific Name of this Strain Streptomyces clavuligerus Higgens and Kastner 1971
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1972/02/05
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 13307 <- Eli Lilly & Co.
Other Culture Collection No. AS 4.1611=ATCC 27064=BCRC 11518=CBS 226.75=CECT 3125=DSM 40751=DSM 738=JCM 4710=KCTC 9095=NCIMB 12785=NRRL 3585=VKM Ac-602
Other No. IMET 43657
Rehydration Fluid 707
Medium 227
Cultivation Temp. 28 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Soil
Locality of Source (WGS84) South Ameica
Country of Origin
Biosafety Level
Applications Clavulanic acid;production
Cephamycin C;production
Holomycin;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment Genome Information of ATCC 27064: PRJNA42475, PRJNA28551, PRJNA19249 (NCBI BioProject)
References 1075,1118,6413,6429,6430
Sequences 16S rDNA 
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>> Xem thêm các chủng nhóm Xạ Khuẩn (Streptomyces) TẠI ĐÂY

Trung tâm Chủng Vi Sinh
www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP