Streptomyces sp. – NBRC 3110

streptomyces sp, chủng vi sinh, chủng chuẩn atcc, men vi sinh, men tiêu hóa

Streptomyces sp.

NBRC No. NBRC 3110
Scientific Name of this Strain Streptomyces sp.
Synonymous Name
Type Strain
Accepted Date 1952/04/01
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 3110 <- CBS 137.20 <- S.A. Waksman & R.E. Curtis
Other Culture Collection No. CBS 137.20=DSM 40866=ATCC 3348=NRRL B–1268
Other No. KCC S-0079
Rehydration Fluid 707
Medium 227
Cultivation Temp. 28 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation soil
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP