Bacillus licheniformis – NBRC 12195

Bacillus licheniformis nbrc 12195
Bacillus licheniformis NBRC 12195

Bacillus licheniformis

NBRC No.NBRC 12195
Scientific Name of this StrainBacillus licheniformis (Weigmann 1898) Chester 1901
Synonymous Name 
Type Strain
Accepted Date1965/07/10
Isolated Year 
Deposited Year
HistoryIFO 12200 <- NCIB 9375 <- R.E. Gordon <- T. Gibson, 46
Other Culture Collection No.ATCC 9789=ATCC 9800=IFO 12195=IFO 12196=NBRC 12196=NCIB 6346=NCTC 2586=NCTC 6346
Other No.1=243=AMNH 723=BUCSAV 171=Hankey B13
Rehydration Fluid702
Medium802
Cultivation Temp.30 C
Oxygen Relationship 
Source of Isolation milk
Locality of Source 
Country of Origin 
Biosafety Level 
Applications 
Mating Type 
Genetic Marker 
Plant Quarantine No. 
Animal Quarantine No. 
Herbarium No. 
Restriction 
Condition for Utilization 
Comment 
References
Sequences16S rDNA
Shipping asGlass ampoule (L-dried)

>>> Xem thêm các chủng vi sinh vật thuộc nhóm Bacillus tại đây

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!