Streptomyces lydicus – NBRC 13058

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Streptomyces spp

Streptomyces lydicus

NBRC No. NBRC 13058
Scientific Name of this Strain Streptomyces lydicus De Boer et al. 1956
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1969/10/30
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 13058 <- SAJ <- OWU (ISP 5461) <- NRRL 2433 <- Upjohn Co., D-45
Other Culture Collection No. ATCC 25470=CBS 703.69=RIA 1250=ISP 5461=AS 4.1412=BCRC 11919=CECT 3163=DSM 40461=HAMBI 1063=JCM 4492=LMG 19331=NCIMB 12977=NRRL 2433=VKM Ac-1869
Other No. IMET 43531
Rehydration Fluid 707
Medium 231
Cultivation Temp. 28 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Soil
Locality of Source Michigan, Michi.
Country of Origin USA
Biosafety Level
Applications Streptolydigin;production
Lydimycin;production
Actithiazic acid;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 145,6479
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP