Streptomyces hygroscopicus subsp. limoneus – NBRC 16557

Streptomyces sp

Streptomyces hygroscopicus subsp. limoneus

NBRC No. NBRC 16557
Scientific Name of this Strain Streptomyces hygroscopicus subsp. limoneus” Iwasa et al.
Synonymous Name
Type Strain
History IFO 16557 <- JCM 4911 <- KCC S-0911 <- IFO 13255 <- Takeda Chem. Ind., Ltd. (T-7545)
Other Culture Collection No. ATCC 21431=JCM 4911=NBRC 13255
Other No. KCC S-0911=RTCI T-7545
Rehydration Fluid 707
Medium 266
Cultivation Temp. 28 C
Source of Isolation soil
Locality of Source Akashi, Hyogo
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Validamycins;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Closely related to S. canarius NBRC 13431, S. chibaensisNBRC 12850, S. corchorusii NBRC 13032 and S. olivaceoviridis NBRC 13066 by gyrB sequence.
References 693,748
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

 

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP