Paenibacillus ehimensis – NBRC 15659

Bacillus 4

Paenibacillus ehimensis

NBRC No. NBRC 15659
Scientific Name of this Strain Paenibacillus ehimensis (Kuroshima et al. 1996) Lee et al. 2004
Synonymous Name
Synonym: Bacillus ehimensis
Type Strain type
History IFO 15659 <- Ehime Univ. (R. Takata, EAG5)
Other Culture Collection No. CCM 4526=CIP 104913=JCM 12161=DSM 11029=KCTC 3748=LMG 18048=NRRL B-23118
Other No. EAG5
Rehydration Fluid 702
Medium 275
Cultivation Temp. 30 C
Source of Isolation garden soil
Locality of Source Matsuyama, Ehime
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications Chitinase;production
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genome Information: PRJDB380 (NCBI BioProject).
References 217,1352,4051
Sequences 16S rDNA

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP