Clostridium thermocellum – NBRC 103400

Clostridium thermocellum

Clostridium thermocellum

C. thermocellum là vi khuẩn kỵ khí, ưa nhiệt, có khả năng phân giải cellulose và chuyển hóa cơ chất cellulose thành ethanol.

Vi khuẩn này có thể được sử dụng trong quá trình tạo năng lượng sinh khối (biomass energy process).

Đối với C. thermocellum, sự phân hủy các cơ chất cellulose được thực hiện bởi một hệ thống enzyme cellulase ngoại bào gọi là cellulosome.

Cellulosome là một phức hợp protein cực kỳ phức tạp bao gồm gần 20 tiểu đơn vị xúc tác khác nhau có kích thước từ khoảng 40 đến 180 kDa với tổng trọng lượng phân tử lên tới hàng triệu.

Hiện nay người ta đã biết rằng nhiều vi khuẩn và nấm phân giải cellulose khác nhau tạo ra các phức hợp đa enzyme ngoại bào tương tự như cellulosome.

Cellulosome của C. thermocellum là phức hợp cellulase có đặc điểm tốt nhất và do đó đóng vai trò như một mô hình. Do đó, các nghiên cứu mở rộng về cellulosome và các cơ chế sản xuất của cellulosome sẽ cung cấp thông tin quan trọng để hiểu rõ hơn về phản ứng cellulolytic, một quá trình quan trọng trong quá trình chuyển đổi sinh khối.

>> Xem thêm: Cellulosomes: bacterial nanomachines for dismantling plant polysaccharides

NBRC No.NBRC 103400
Scientific Name of this StrainHungateiclostridium thermocellum Zhang et al. 2018
Synonymous NameClostridium thermocellum
Type Straintype
Accepted Date2007/06/14
Isolated Year 
Deposited Year2006
HistoryIAM 13660 <- ATCC 27405 <- L.D. Smith, VPI 7372 <- J. Alexander <- R. McBee
Other Culture Collection No.ATCC 27405=DSM 1237=IAM 13660=LMG 10435=NCIB 10682=NRRL B-4536
Other No.VPI 7372
Rehydration Fluid979
Medium979 ; 1287
Cultivation Temp.55 C – 60 C
Oxygen RelationshipAnaerobe
Source of Isolation 
Locality of Source (WGS84) 
Country of Origin 
Biosafety Level 
ApplicationsCellulase;production
Endonuclease CthI;production
Endonuclease CthII;production
Mating Type 
Genetic Marker 
Plant Quarantine No. 
Animal Quarantine No. 
Herbarium No. 
Restriction 
Condition for Utilization 
CommentGenomic DNA is also available: NBRC 103400G.
References5112,5113,6578,8379
Sequences16S rDNA
Shipping asGlass ampoule (L-dried)

>>> Tham khảo thêm các chủng vi sinh vật chuẩn thuộc nhóm Vi Khuẩn

www.chungvisinh.com