Bacillus thuringiensis – NBRC 101235

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis

NBRC No. NBRC 101235
Scientific Name of this Strain Bacillus thuringiensis Berliner 1915
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 2005/08/26
Isolated Year
Deposited Year 2005
History NRRL HD-735 <- H. Dulmage <- ATCC 10792 <- E.A. Steinhaus <- O. Mattes
Other Culture Collection No. DSM 2046=NRRL HD-735=ATCC 10792=CCUG 7429=CIP 53.137=HAMBI 478=LMG 7138=NCAIM B.01292=NCCB 70008=VKM B-1544=BCRC 14683=CCM 19=CECT 197=LMD 70.8=NCIMB 9134=NCIMB 9207=NRRL NRS-996=PCM 1853=JCM 20386=HAMBI 252=IAM 12077
Other No.
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Mediterranean flour moth, Ephestia kuhniella
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 4096
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP