Bacillus subtilis – NBRC 13719

Bacillus subtilis - NBRC 13719

Bacillus subtilis

NBRC No. NBRC 13719
Scientific Name of this Strain Bacillus subtilis subsp. subtilis (Ehrenberg 1835) Cohn 1872
Synonymous Name
Synonym: Bacillus subtilis
Type Strain type
Accepted Date 1977/02/16
Isolated Year
Deposited Year 1977
History IFO 13719 <- ATCC 6051 <- H.J. Conn, strain Marburg
Other Culture Collection No. ATCC 6051=NCIB 3610=NCTC 3610=NBRC 16412=IFO 16412=ATCC 6051-U=CCM 2216=CCRC 10255=BCRC 10255=CCUG 163B=CFBP 4228=CIP 52.65=DSM 10=IAM 12118=JCM 1465=LMG 7135=NCCB 70064=NCCB 32009=NCCB 53016=NCIMB 3610=NRRL B-4219=NRRL NRS-1315=NRRL NRS-744=VKM B-501
Other No. 1315=744=Marburg=IMET 10758
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Genomic DNA is also available: NBRC 13719G.
References 617,1114,4096,4098,4109,4117,4321
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP