Bacillus coagulans – NBRC 12583

Bacillus coagulans

Bacillus coagulans

NBRC No. NBRC 12583
Scientific Name of this Strain Bacillus coagulans Hammer 1915
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1968/01/24
Isolated Year
Deposited Year 1968
History IFO 12583 <- IAM 115 <- ATCC 7050 <- USDA (N.R. Smith, 609) <- J.R. Porter <- B.W. Hammer
Other Culture Collection No. ATCC 7050=BCRC 10606=CCM 2013=CCUG 7417=CFBP 4225=CIP 66.25=DSM 1=HAMBI 1931=IAM 1115=JCM 2257=LMG 6326=NCAIM B.01086=NCCB 48014=NCCB 77025=NCIB 9365=NCIMB 9365=NCTC 10334=NRIC 1005=NRRL NRS-609=VKM B-731
Other No. 609=IMET 10993=WDCM 00002
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 37 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Evaporated milk
Locality of Source (WGS84)
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment
References 1590,4096,4098,4105
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP