Rhizobium rhizogenes – NBRC 15199

Rhizobium rhizogenes

Rhizobium rhizogenes

NBRC No. NBRC 15199
Scientific Name of this Strain Rhizobium rhizogenes (Riker et al. 1930) Young et al. 2001
Synonymous Name
Synonym: Agrobacterium rhizogenes
Type Strain
Accepted Date 1991/06/07
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 15199 <- Shizuoka Agr. Exp. Sta. (T. Makino, R-257)
Other Culture Collection No.
Other No. R-257
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Cultivation Oxygen Relationship
Source of Isolation Gall on rose
Locality of Source Shimada
Country of Origin Japan
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment Biovar 2. Former name: Agrobacterium tumefaciens
References 439,1467
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP