Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam

Mạng lưới Labo Công nghệ sinh học tại Việt Nam

Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam

Các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu CNSH tại Việt Nam

(Click vào từng địa chỉ để truy cập thông tin chi tiết)

>>> Xem thêm: Học Công nghệ sinh học ra làm gì?

Hệ thống phòng Thí nghiệm trọng điểm về Công nghệ sinh học

  • Phòng thí nghiệm Công nghệ Gen
  • Phòng thí nghiệm Công nghệ Enzyme và Protein
  • Phòng thí nghiệm Công nghệ vắc xin và các chế phẩm y sinh học
  • Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào Động vật
  • Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào Thực vật

Miền Bắc

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Nghiên cứu Genomics, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Viện Hóa sinh Biển, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam

Viện Công nghiệp Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện Nghiên cứu Ngô

Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sản xuất Thuốc, Học viện Quân y

Trung tâm Nghiên cứu Sinh-Y-Dược, Học viên Quân Y

Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Phương Đông

Khoa Công nghệ Sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội

Khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Khoa Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp, Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Miền Trung

PTN Sinh học phân tử, Khoa Hóa, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Đại học Duy Tân

Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế

Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế

Khoa Sinh học, Đại học Vinh

Đại học Tây Nguyên

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Miền Nam

Trung tâm Công nghệ sinh học Tp. Hồ Chí Minh

Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Nghiên cứu lúa Đồng Bằng sông Cửu Long

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Đại học Nông Lâm Thành phồ Hồ Chí Minh

Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

danh sách đang tiếp tục được cập nhật…

Trung tâm Chủng Vi Sinh
www.chungvisinh.com