Bacillus clausii – JCM9138

Bacillus clausii - JCM9138

Bacillus clausii

Bacillus clausii Nielsen et al. 1995


Taxonomy in NCBI database: Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae.


9138 <– K. Horikoshi Y-76.
Accessioned in 1994.
=ATCC 21537 =DSM 2515 =FERM 569.
Medium: 181;  Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663.


Source: Soil [3474].
Biochemistry/Physiology: [3474,3874].
Numerical taxonomy: [3874].
G+C (mol%): 43.6 (Bd) [3059].
Taxonomy: [3874].
Production: Protease [3474].


Publication(s) using this strain [A13131].


Delivery category: Domestic, A or C; Overseas, A or C.


Viability and purity assays of this product were performed at the time of production as part of quality control but note that the authenticity has not yet been checked by gene sequencing. The characteristics and/or functions of the strain appearing in the catalogue are based on information from the corresponding literature and JCM does not guarantee them.

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP