Rhizobium lupini – NBRC 100381

Rhizobium lupini, vi khuẩn cố định đạm, Rhizobium

Rhizobium lupini

NBRC No. NBRC 100381
Scientific Name of this Strain Rhizobium lupini (Schroeter 1886) Eckhardt et al. 1931
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 2003/10/21
Isolated Year
Deposited Year
History DSM 30140 <- ATCC 10319 <- L.W. Erdman, 3C231
Other Culture Collection No. ATCC 10319=DSM 30140=VKM B-1965=NBRC 14781=IAM 12610
Other No. 3C231
Rehydration Fluid 805
Medium 805
Cultivation Temp. 25 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Lupines, Lupinus angustifolius
Locality of Source
Country of Origin
Biosafety Level
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Comment
References 3913
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>> Đọc thêm: Tổng quan về các vi sinh vật cố định nitơ

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Đăng Ký Bản Tin

Tham gia cộng đồng 150,000++ nhà khoa học trong lĩnh vực Công Nghệ Sinh Học tại Việt Nam!

Chào mừng bạn đã tham gia cùng chúng tôi.

Đã có lỗi xảy ra, bạn vui lòng lặp lại quy trình.

HVBIOTEK GROUP