Pseudomonas fluorescens – NBRC 14160 – L1*

Pseudomonas fluorescens 3

Pseudomonas fluorescens

NBRC No. NBRC 14160
Scientific Name of this Strain Pseudomonas fluorescens Migula 1895
Synonymous Name
Type Strain type
Accepted Date 1982/02/23
Isolated Year
Deposited Year
History IFO 14160 <- Kansai Med. Univ. (E. Yabuuchi, KM 2590) <- R. Hugh, RH818
Other Culture Collection No. ATCC 13525=CCUG 1253=CFBP 2102=CIP 69.13=DSM 50090=JCM 5963=LMG 1794=NCCB 76040=NCIMB 9046=NCTC 10038=NRRL B-14678=VKM B-894
Other No. KM 2590=RH818=WDCM 00115
Rehydration Fluid 702
Medium 802
Cultivation Temp. 30 C
Oxygen Relationship
Source of Isolation Pre-filter tanks
Locality of Source (WGS84)
Country of Origin UK
Biosafety Level L1*
Applications
Mating Type
Genetic Marker
Plant Quarantine No.
Animal Quarantine No.
Herbarium No.
Restriction
Condition for Utilization
Comment Genome Information: PRJDB208 (NCBI BioProject).
References 751,1169
Sequences 16S rDNA
Shipping as Glass ampoule (L-dried)

>>> Xem thêm: các chủng VSV chuẩn thuộc nhóm Pseudomonas TẠI ĐÂY

www.chungvisinh.com

Tham gia Cộng đồng hơn 150,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!